slim kiezen voor efficiënter beleid

De voorbije decennia leverden overheden en welzijnsvoorzieningen heel wat inspanningen
om hun dienstverlening en de communicatie hierover toegankelijk, begrijpelijk
en aantrekkelijk te maken voor een breed publiek. Maar dat leverde niet altijd de
beoogde resultaten op: het dienstverleningsaanbod is maar deels gekend, premies
worden te beperkt aangevraagd, activiteiten kennen een lage opkomst, … Frustrerend,
maar niet zo verwonderlijk. Om mensen daadwerkelijk gebruik te laten maken
van een aanbod is meer nodig dan een eenvoudige, aantrekkelijke boodschap die
gericht wordt verspreid. Het aanbod en de communicatie daarover moeten ‘juist zitten’,
moeten inhaken op de concrete behoeften en noden van de burgers zodat ze
het gevoel krijgen “Tiens, dat aanbod is precies wel iets voor mij.”

7Emodel-Kwaliteitszorg in welzijnsvoorzieningen