slim kiezen voor efficiënter beleid

Chris Aertsen werkte de case Netwerk Levenseinde uit voor het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Oost-Vlaanderen.

 

Coach ons in de ontwikkeling van een nieuwe communicatie-aanpak.

 

Herpositionering

Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Oost-Vlaanderen wenste zich te herpositioneren. Ze wilde zich niet langer beperken tot het ‘uitsluitend’ ondersteunen van situaties in palliatieve zorg van de laatste drie levensmaanden, maar wensten daarentegen een lokaal en laagdrempelig ‘inloop/inbelhuis’ te zijn voor alle vragen die met levenseinde te maken hebben.

Resultaat

De begeleiding resulteerde in:

  • Een nieuwe naam en een nieuw logo;
  • Een communicatieplan en een reeks van communicatiemiddelen;
  • Een nieuwe manier van werken en handelen in contact met de diverse doelgroepen.

3 lessen voor het uitwerken van een communicatiestrategie

1. Geen nieuwe naam en huisstijl zonder een duidelijke organisatie-DNA
Het kiezen van een nieuwe naam, logo en huisstijl is geen sinecure. Wat enorm helpt is om de visie en missie van een organisatie te vertalen naar rollen, karakter- en unieke trekken en bewijzen. Eens je dat helder hebt, wordt een briefing aan creatie kinderspel en heb je een goede set aan criteria waarmee je makkelijke juiste keuzes kan maken.

2. Communicatiedoelstellingen formuleren als gewenste gedragingen bij diverse doelgroepen.
Communicatiedoelstellingen worden vaak heel abstract geformuleerd. Ons advies is: maak ze zo concreet mogelijk. De makkelijkste manier is door een antwoord te zoeken op volgende vraag: ‘Stel dat we x, y of z willen realiseren wat zien we de doelgroep dan doen?’ Welke gedragingen stellen ze dan? Eens je dat geformuleerd hebt, wordt het plots een stuk makkelijker om acties te gaan bedenken die dit mee waar kunnen maken.

3. Het gedrag en het handelen van de medewerkers van een organisatie is bepalender voor het eindresultaat dan een mooie set communicatiemiddelen.
Vaak wordt gedacht dat een website, een brochure en een paar mailings een wereld van verschil uitmaken. Het tegendeel is waar. Zeker als we denken aan kleinere organisaties. Het gedrag van de medewerkers, wat zij dagdagelijks zeggen en doen en de middelen die zij ter beschikking krijgen om continu de juiste vragen te stellen en de juiste antwoorden te geven, zijn uiteindelijk veel bepalender voor het eindresultaat. Alhoewel een mooie set aan communicatiemiddelen uiteraard mee richting en structuur geeft aan de gehele organisatie.

Verloop van de opdracht

Start: een eendaagse workshop met het 7E-model

Met het volledige team zoemden we eerst in op de gewenste toekomst van het netwerk en welke rol zij daarin wilden opnemen. Nadien namen we de diverse stakeholders onder de loep. Wat zijn de verwachtingen van de doelgroepen tav het Netwerk? Welke gedragingen wensen wij te zien bij deze doelgroepen? Wat doen ze reeds vandaag en wat maakt dat ze dit reeds doen? Hoe kunnen we dat gedrag bestendigen en versterken? En tot slot gingen we creatief aan de slag en bedachten we mogelijke nieuwe acties met behulp van de 7 hefbomen uit het 7E-model.

Vervolg: uitwerking en realisatie communicatieplan

Met de elementen van de 7E-brainstorm werd nadien stap voor stap het communicatieplan en de diverse middelen ontwikkeld.