slim kiezen voor efficiënter beleid

Chris was van 2000 tot 2011  Managing Partner bij Change Designers, een 15-koppig communicatiebureau. In dit bureau werd het 7E-model geboren. Als expert in maatschappelijke verandering richtte het bureau zich tot overheden, sociale organisaties en ondernemingen. Ik was er verantwoordelijk voor strategie, teammanagement en externe relaties.

Sinds een paar jaar is Chris in de ban van het oplossingsgericht coachen. Deze passie kan zij als organisatiecoach een prominente plaats geven. Verandering is altijd en overal en de vraag naar begeleiding hieromtrent is groot. Bij veranderingsstrategieën maakt zij regelmatig gebruik van het 7E-model. Dat doet ze op haar eigen oplossingsgerichte manier.

Chris gidst organisaties met een heldere blik. Zij brengt steeds het overzicht in de complexiteit. De vraag wordt verkend, de veranderwens geconcretiseerd en de benodigde kennis, inzichten en aanpak worden op tafel gelegd. Daarnaast zorgt zij voor draagvlak tussen alle mensen die bij het project betrokken zijn.

Chris bloeit open wanneer mensen of organisaties haar aanspreken om veranderingsprocessen in goede banen te leiden. Haar sleutels tot succes: een open vizier en betrokkenheid.

Je kan op de 7E-expertise van Chris een beroep doen voor:

  • Coaching en intervisie rond gedragsveranderingsstrategieën met het 7E-model.
  • Workshops rond gedragsverandering: maatschappelijke domeinen en organisatiecultuur
  • Brainstorms rond concrete vraagstukken waarin gedragsverandering een cruciaal element vormt
  • Strategisch advies bij het vormgeven van gedragsveranderingsstrategieën op zowel beleids- als communicatievlak
  • Visie-ontwikkeling rond beleidsmaatregelen

 

Contactgegevens

Chris Aertsen
Eugène Demolderlaan 120
1030 Brussel

+32 497 430 972 – chris.aertsen@gmail.com