slim kiezen voor efficiënter beleid

Het 7E-model is een krachtig instrument waarmee je beleid en communicatie over beleid kan ontwerpen, beoordelen en bijsturen.

De veelzijdigheid van het 7E-model ontdek je door het model te bekijken als bril, kapstok en bouwdoos.

 

picto's_bril7E-model als bril

Door de 7E-bril te (leren) opzetten, kijken beleids- en campagnemakers op een bredere, meer holistische manier. Dit breedbeeld vergemakkelijk om potentiële synergieën en correlaties te zien en behoudt de focus op het gewenste gedrag. Dit leidt tot beleid en communicatie dat begrijpelijker en degelijker is. Wanneer beleids- en communicatieverantwoordelijken samen en van bij de start de 7E-bril opzetten, leidt dat tot een betere onderlinge samenwerking. Het versterkt ook de gemeenschappelijke strategie met de verschillende stakeholders. Dit resulteert in een beleid met meer draagvlak en hogere efficiëntie.

 

picto's_kapstok7E-model als kapstok

Bij het opzetten van gedragsveranderend beleid en hieruit voortvloeiende communicatiecampagnes brengt het 7E-model structuur en overzicht aan in de verschillende bestaande of gewenste acties, noden, hefbomen en barrières. De kapstok helpt eveneens om overzichtelijk en verhelderend te kijken naar onderzoeksresultaten en doelgroepen.

Ook op metaniveau fungeert het 7E-model als kapstok. Verschillende bestaande wetenschappelijke onderzoeken en inzichten uit gedragspsychologie en cognitieve wetenschappen kunnen hierin opgehangen worden.

 

picto's_bouwdoos7E-model als bouwdoos

Het 7E-model is een bouwdoos met verschillende onderdelen die je helpen wanneer je een beleids- en communicatiestrategie vorm geeft. Maar ook wanneer je voorbereidend beleidsonderzoek uitvoert of communicatieproducten ontwikkelt is het 7E-model een handig instrument.

De basis van de bouwdoos is een ladder van gedragsverandering. Samen met de drempels en sleutels helpt de ladder om een goed zicht te krijgen op de doelgroepen die je wilt bereiken. Naast de ladder telt de bouwdoos ook 7 hefbomen voor gedragsverandering.  

 

De ladder van gedragsverandering telt zeven treden:

 • onwetendheid: mensen zijn onwetend, hebben geen kennis van het onderwerp dat je aanbrengt
 • bewustzijn: mensen weten iets van het onderwerp dat je aanbrengt, maar ze zijn er niet bij betrokken. Ze zijn vooral gericht op hun eigen situatie en bekommeren zich niet om anderen.
 • bezorgdheid: mensen ervaren een situatie wel als problematisch, maar weten niet hoe zij een van de oplossing kunnen zijn of ze ervaren conflicterende waarden
 • inzicht: mensen hebben inzicht in de situatie en willen wel een bijdrage leveren, maar hebben geen tijd, geld, ruimte,…
 • intentie: mensen nemen zich voor een bijdrage te leveren, maar moeten hun gewoontes veranderen en dat is moeilijk
 • tast gedrag (aftastend gedrag): mensen stellen het gewenste gedrag soms wel en soms niet
 • vast gedrag: mensen vertonen het gewenst gedrag

Naast de ladder staan drempels en sleutels die het gedrag belemmeren of bevorderen.

Het 7E-model geeft rechts van de ladder de mogelijke drempels weer die verhinderen dat mensen stijgen op de ladder. Links van de ladder vind je de sleutels die mensen stimuleren om hun gedrag te veranderen. De opsomming van drempels en sleutels is niet exhaustief en kan je best als een checklist opvatten. Drempels en sleutels zijn geplaatst op de trede waar ze meest op de voorgrond treden, maar ze kunnen uiteraard ook op andere treden voorkomen. Het 7E-model bevat eerder algemene drempels en sleutels. Bereid je beleid of communicatie over beleid voor, dan zal je zelf specifieke drempels of sleutels moeten detecteren die relevant zijn voor het onderwerp of de doelgroep waarnaar je je richt.

Sluitstuk van het 7E-model zijn de 7 hefbomen voor gedragsverandering.

Met deze 7 hefbomen geef je telkens een antwoord op een andere vraag.

 • Enlighten (= informeer): Hoe kun je je doelgroep beter informeren en verheldering brengen?
  Welke (feitelijke) kennis hebben ze nodig?
 • Enthuse (= enthousiasmeer): Hoe kun je je doelgroep emotioneel betrekken en enthousiasmeren? Hoe creëer je empathie? Welk verwachtingsvol en haalbaar handelingsperspectief bied je aan?
 • Encourage (= beloon): Hoe motiveer je je doelgroep om hun resources (tijd, ruimte, geld…) te herverdelen? Via welke incentives kun je je doelgroep aanmoedigen, belonen, een duwtje in de rug geven zodat ze uit hun oude gewoonte losweken en werk willen maken van het gewenste gedrag?
 • Exemplify (= geef/toon het goede voorbeeld): Met welke goede praktijkvoorbeelden kun je je doelgroep inspireren en (pasklaar) inzicht geven in hoe ze concreet aan de slag kunnen gaan? Welk goed voorbeeld geef je zelf?
 • Enable (= faciliteer): Welke middelen, instrumenten, mensen, vormingen… zijn er nodig om je doelgroepen te omkaderen en te begeleiden?
 • Engage (= betrek): Welke ambassadeurs inspireren je doelgroep? Hoe betrek je deze rolmodellen? Welke plaats geef je hen om anderen mee te overtuigen?
 • Experience (= ervaar): Hoe zorg je er voor dat het tastgedrag een positieve beleving wordt (emotioneel, zintuigelijk, intellectueel, sociaal…)? Hoe geef je je je doelgroep positieve feedback zodat je hun tastgedrag positief bekrachtigt en hun zelfvertrouwen doet stijgen?

 

Benieuwd hoe het 7E-model ontstaan is? Lees er dan de geschiedenis van het 7E-model op na.