slim kiezen voor efficiënter beleid

Het 7E-model is er speciaal voor beleidsmedewerkers, communicatiemedewerkers, managers, bestuurders, campagne-ontwerpers,…

Kortom, voor iedereen die beleid wilt maken dat de gewenste resultaten oplevert en voor iedereen die dat beleid  bekend moet maken. Of je nu werkt in een bestuur, een bedrijf of een non-profitorganisatie, de 7E-hefbomen zijn bruikbaar in alle contexten.

Herken je dit?

  • Heb je een doelgroep die zo divers is dat je er niet komt als je slechts één beleidsmaatregel uittekent?
  • Heb je gemerkt dat argumenten niet voldoende zijn om mensen in beweging te brengen? (soms ook jezelf niet)
  • Ben je teleurgesteld dat alle affiches, websites en online campagnes die je zorgvuldig gemaakt hebt, weinig respons opleveren?

Gelukkig kan het ook anders.

De 7E-fans helpen je met de nieuwste inzichten rond beleid maken en gedragsverandering, met advies, coaching en opleidingen. Met het 7E-model leren we je :

  • het gewenste beleid te vertalen in concreet gedrag en te onderzoeken waar de doelgroepen die je wilt bereiken staan met hun gedrag
  • hoe je dat beleid vertaalt in haalbare korte en lange termijn doelstellingen rekening houdend met de beginsituatie van de doelgroepen
  • hoe je met minder moeite meer resultaat kan behalen doordat je een slimme combinatie maakt van de 7 hefbomen voor gedragsverandering
  • hoe je beleid zo opzet dat anderen het beleid mee gaan maken en aanbevelen, waardoor je een ruimer bereik heb
  • je beleid- en communicatiestrategie systematisch te verbeteren, zodat het blijvend makkelijker wordt.

Vele besturen, bedrijven en non-profitorganisaties hebben de kracht van de 7 hefbomen voor gedragsverandering al geproefd… en goed bevonden. 

 

Ik stel vast dat om verschillende redenen informatie vaak niet op de juiste plaats terechtkomt, niet wordt verwerkt, of niet wordt omgezet in de gewenste houding of het gewenste gedrag. Tegen het einde van deze regeerperiode wil ik daarom een aantal technieken ingang doen vinden om inzicht te verwerven in drempels bij onze doelgroepen en gebruik te maken van hefbomen. Tijdens de vorige regeerperiode heeft het 7E-model, een werkkader voor sociale marketing, zijn deugdelijkheid bewezen in een aantal proefprojecten. We stimuleren het gebruik ervan door vorming en netwerking. We bestuderen de verschillende vernieuwende methodes en technieken voor sociale marketing, service design, gedragspsychologie en keuzearchitectuur, en de ervaringen daarmee in andere sectoren of bij andere overheden… (Vlaams Minister-President Geert Bourgeois in Beleidsnota 2014 – 2019 Algemeen Regeringsbeleid van de Vlaamse overheid)

 

Met grote belangstelling heb ik dit initiatief gelezen. Mijn reactie en evaluatie van het project “Graag zien is lagen kijken”, zowel inzake het proces als wat betreft de uitkomsten, zijn bijzonder positief. Ik wens het provinciebestuur van Limburg en haar medewerkers derhalve te feliciteren met dit initiatief. Het m.i. één van de weinige overtuigende en geslaagde initiatieven om kwetsbare groepen, in dit geval Turkse vrouwen, te motiveren in te gaan op deze noodzakelijke preventieve activiteiten. (Prof.em. Yvo Nuyens, gezondheidssocioloogen voormalig programmadirecteur Wereldgezondheidsorganisatie in reactie op het project “Graag zien is laten kijken” dat met behulp van het 7E-model uitgewerkt werd)

 

Benieuwd geworden naar de kracht van het 7E-model? Check de verschillende manieren waarop je kennis kan maken met het 7E-model.

Of neem meteen actie en verzeker jezelf van een tweewekelijkse portie 7E-nieuws.