slim kiezen voor efficiënter beleid

Verhoog de effectiviteit van je aanbod met het 7E-model

De voorbije decennia leverden overheden en welzijnsvoorzieningen heel wat inspanningen om hun dienstverlening en de communicatie hierover toegankelijk, begrijpelijk en aantrekkelijk te maken voor een breed publiek. Maar dat leverde niet altijd de beoogde resultaten op: het dienstverleningsaanbod is maar deels gekend, premies worden te beperkt aangevraagd, activiteiten kennen een lage opkomst, … Frustrerend, maar […]

Effectief gedrag veranderen met het 7E-model

De Vlaamse Vereniging voor Zakelijke Communicatie geeft al lange tijd het tijdschrift Ad Rem uit, een tijdschrift dat focust op zakelijke communicatie en dat gericht is op bedrijven en overheidsinstellingen. Naast artikels over taal en correct schrijven, tref je in Ad Rem ook artikels aan met een meer communicatiestrategische insteek. Ad Rem klopte aan bij […]

Het 7E-model op vinkenslag

Tijdens 7E-workshops vertrekken we graag met de vraagstukken en nakende campagnes of ingrepen waar je als gemeente of organisatie mee bezig bent. Soms gaat het om één of twee, soms krijgen we een hele batterij aan projecten ter beoordeling op ons bord. Onderbouwde vermoedens Boeiend, dat zeker, maar ook wel heel belastend. Zelf heb ik […]