slim kiezen voor efficiënter beleid

Netwerk Levenseinde

Chris Aertsen werkte de case Netwerk Levenseinde uit voor het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Oost-Vlaanderen.   Coach ons in de ontwikkeling van een nieuwe communicatie-aanpak.   Herpositionering Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Oost-Vlaanderen wenste zich te herpositioneren. Ze wilde zich niet langer beperken tot het ‘uitsluitend’ ondersteunen van situaties in palliatieve zorg van de laatste drie levensmaanden, maar […]

Duurzaam tuinieren

Chris Aertsen en Annick Vanhove werkten de opdracht ‘Duurzaam tuinieren’ uit voor de dienst Leefmilieu van de Provincie Vlaams-Brabant.   Hoe kan de provincie Vlaams-Brabant het duurzaam tuinieren op brede schaal ingang doen vinden bij de Vlaams-Brabander?   Opdracht De provincie Vlaams-Brabant wenst een social marketingonderzoek uit te voeren en een communicatie- en evaluatiestrategie te […]