slim kiezen voor efficiënter beleid

Zo’n 5700 Europese steden en gemeenten ondertekenden de burgemeestersconvenant. Hierbij engageren ze zich om tegen 2020 op hun lokaal grondgebied 20% minder CO2 uit te stoten. Doelstelling is op de langere termijn volledig klimaatneutraal te worden. Bij ons nemen zo’n 170 steden en gemeenten deze handschoen op. De eerste stap is het opmaken van een klimaatactieplan, op basis van een nulmeting.

Uit deze nulmetingen (en ook uit de eerste klimaatactieplannen die we onder ogen kregen) blijkt dat de meeste van onze steden en gemeenten voluit zullen moeten inzetten op het isoleren van particuliere woningen. Op vlak van eenmalige gedragsverandering vormt dit geen gemakkelijke klus. De barrières zijn hoog, en de hefbomen lijken versnipperd.

Wie als burger zijn dak wil isoleren botst op een pak praktische barrières. Hoe weet ik of mijn dak niet goed geïsoleerd is? Wie wijst me de weg tussen de aannemers en energie-adviseurs voor de juiste prijs en materiaal? Hoeveel tijd en energie zal me deze zoektocht kosten? Waar kan ik terecht voor premies? Hoeveel stof en vuil moet ik tijdens de werken slikken? Wat is mijn directe winst?

Bij ons zijn regionale initiatieven zoals Kyoto in Pajottenland veelbelovend. Qua schaalgrootte trok de Energiesprong, het innovatieprogramma van de Nederlandse overheid, onze extra aandacht met hun initiatief: “Ons huis verdient het”.  Deze campagne maakt huiseigenaren enthousiast voor wonen zonder energiekosten. Het concept: een upgrade van je huidige woning naar een comfortabel huis dat z’n eigen energie opwekt, binnen 10 werkdagen, zonder dat de woonlasten stijgen.

Banken, bouwers, belangenverenigingen, garantie-instituten, makelaar-taxateurs, gemeenten, provincies en energiecoöperaties sloegen de handen in elkaar met de Energiesprong. Dit jaar lopen ze zich warm met het creëren van goede pilootprojecten. Vanaf 2016 wordt dit model breed uitgerold op de markt, met miljoenen Nederlandse huiseigenaren als doelgroep.

Een snelle 7E-check toont alvast dat de hefbomen netjes in 1 kant-en-klaar pakket voor de deelnemende lokale besturen zijn gebundeld. We lichten er de meest frappante uit.

Enlighten

Wat ons meteen opviel: in de basisinformatie wordt met geen woord gerept over CO2. Het communicatieframe zoemt in op “Upgrade je woning. De energierekening betaalt”. Je moet echt al diep doorzoeken in de FAQ om het eerste (en quasi enige) CO2-klimaatargument te spotten.

Enthuse

In het gelijknamige televisieprogramma krijgen we te zien dat het kàn: je huis renoveren naar (bijna) Energie Nul.  Zo’n 4 miljoen kijkers keken naar de 16 afleveringen op RTL4.

Enable

In 10 dagen gebeurt de volledige ombouwing. Over een totaal-ontzorgingspakket gesproken…

Encourage

Het maandelijks bedrag dat gaat naar je energiekosten, kun je ook inzetten om je huis energieneutraal te verbouwen. Dit huis stijgt bij eventuele verkoop ook in waarde. Een “Nul op de Meter” is zoals het lotje van de loterij winnen, aldus een enthousiaste deelneemster aan het pilootproject.

We zijn benieuwd hoe deze queeste afloopt. Maar we zijn minstens even benieuwd naar soortgelijke campagnes die hier op onze bodem uitgerold worden.

In onze volgende blog leest u alvast meer hoe we met het 7E-team willen bijdragen aan beantwoorden van de klimaatuitdaging.