slim kiezen voor efficiënter beleid

We sturen vandaag onze laatste nieuwsbrief.

Dat klinkt als droevig nieuws, maar dat is het eigenlijk niet. Toen we de nieuwsbrief startten, vond je in Vlaanderen maar weinig tips en inzichten omtrent gedragsgericht werken.
Amper twee jaar later is de situatie helemaal veranderd. Nudging kreeg een parlementaire hoofdknik, vindt haar weg in het nieuws en de reguliere media en wordt dit jaar zelfs het onderwerp van een televisieshow.

Leesvoer met hopen

Om leesvoer moet je niet verlegen zitten. Er verschijnen maandelijks nieuwe gedragsboeken of rapporten met inzichten en werkwijzen, er zijn meerdere LinkedIn-groepen aan gewijd (Behavioral Economics Group, The European Nudge Network, Social marketing, nudging, keuzearchitectuur & gedragsinzichten in de overheids- & nonprofitsector) en instellingen als Ideas42, BSPA en het BIT sturen om de haverklap nieuwsbrieven rond. Wij krijgen het zelf niet eens meer allemaal gelezen.

Hoe meer modellen, hoe meer vreugd

Tegelijk duiken ook steeds meer modellen op, die we al net zo boeiend vinden. De Gedragtoets 2.0 van het Nederlandse RLi en de Behavioural Lenses van Hogeschool Utrecht vinden we zeer aantrekkelijk.

Het 7E-model is de voorbije jaren zelf ook complexer geworden. In het boek verbreedden we het model al naar een 12E-methodiek, de 5P’s van de Envelop-fase werden steeds verder uitgewerkt, de ELVIS van Experience is al een eigen leven gaan leiden en onze Toolbox werd steeds uitgebreider. Die complexiteit is niet altijd te vangen in een nieuwsbrief. Probeer je dat toch, dan schrijf je ellenlange lappen die – zo zien we in de leescijfers – nauwelijks worden gelezen; probeer je het niet, dan dragen we bij aan de toenemende ruis.

Dragen we wel bij?

Dat deed ons de nieuwsbrief bevragen. Beducht als we zijn voor information overload, vroegen we ons af of we met onze nieuwsbrief nog wel noodzakelijke aanvullingen brachten. Wij zijn immers geen academici, voeren geen onderzoek uit naar wetmatigheden of bewering en dragen zo niet bij tot het debat wat werkt en wat niet. Wij lezen, sprokkelen en gebruiken.

We voelden ons steeds terughoudender worden. Als iedereen in de zaal aan het debatteren is, hebben we weinig behoefte om ook onze stem te verheffen. Waar we in 2009 nog als enkelingen aan de kar stonden te sleuren, blijkt die kar nu vlot te bollen. Moeten wij dan per se ook nog blijven trekken, of gebruiken we onze energie niet beter om te werken en vooruit te kijken? We hebben na lang overleg voor dat laatste gekozen.

Het 7E-team blijft bestaan

Het stopzetten van de nieuwsbrief betekent niet dat het 7E-team ermee ophoudt. Integendeel, we blijven verder bereikbaar voor begeleidingen, workshops en lezingen. Nu ook anderen het verspreiden van het gedragsverhaal hebben opgenomen, focussen we nog meer op het werken zelf.

En hebben we toch wat te bloggen, dan zullen we dat zeker doen op 7E-model.be en dan delen we dat via LinkedIn, Facebook of Twitter en op de andere webpagina’s van de teamleden chrisenannick.be, perplexicorum.com en levuur.be.

Tot ziens!