slim kiezen voor efficiënter beleid

Leemtewijzer zo noemde ik het nieuwe boek over het 7E-model… Nu weet ik het zeker, hij helpt bij het ontwerpen, evalueren en perfectioneren van een veranderplan, bij het ontdekken van gaten in je redeneringen en bij het formuleren van je strategie of tactiek. Ik heb het gebruikt om een idee te toetsen dat ik ontwikkelde voor Geneeskunde voor de Derde Wereld. G3W is een Belgische ngo waar ik nauw bij betrokken ben.

Ik heb ’t oecoglazenprojectver het ecoglazenproject op ManiFiesta (filmpje 3 min). Tienduizend Belgische activisten komen hier in Bredene bijeen voor dit festijn van politiek & cultuur. Tot voor kort was ook daar het festivalterrein bezaaid met bierbekers. BrouwerManiFiesta logos suggereren sussend dat je er de kringloop mee bevordert, maar hun genetisch gemanipuleerde maïsbekers raken vaker bij het veegvuil dan op de composthoop. ManiFiesta 2014 betekende echter NUL bekertjes op de festivalweide noch bij het veegvuil. Het experiment met de herbruikbare bekers gaat door, ook in 2015 kun je ecoglas voor een euro omwisselen of liever nog: schenken aan G3W.
Samen sterk voor gezondheid logo

Vrijwilligers van Geneeskunde voor de Derde Wereld zamelden in 2014 statiegeldbekers in en haalden er € 3.662 mee op voor de strijd voor het recht op gezondheid en soevereine ontwikkeling. Maar behalve om geld en milieu ging het inzamelproject ook om 3.662 kennismakingsmomenten met potentiële sympathisanten.

“Het doel van het ecobekerproject was dan ook dat de ManiFiestabezoeker zich ontvankelijk zou tonen voor de werking van Geneeskunde voor de Derde Wereld en een statiegeldbeker aan G3W zou schenken.”

Alle mechanismen uit onze campagne zijn in relatie te brengen met een van de hefbomen uit het 7E-model. In een schema maak ik dat zichtbaar en visualiseer ik tevens waar er kansen liggen voor verbeteringen. Ik doe dat vanuit de beleving van de gebruiker. Modellen als deze gaan vaak uit van de zender. Maar eigenlijk is niet het informeren van belang, het draait om het zich informeren door de actieve ontvanger.

kernactiede E'sActie doelgroephefboom nieuw gedragideeën, uitbreidingen, aanvullingen, leerpunten dankzij 7E-model 'Envelop' (behoud & doorontwikkeling project)
beleef7E-picto_experiencezelfervarenm'n ecobeker schenken: zo eenvoudig steun ik G3W

ze spreken mijn (beeld-)taal (campagne ook in Frans)

hé, grappige 'drankorgels' en uitgedoste G3W-teams

prettige context voor beleven nieuw gedrag

gevoel van emotie ondergaan bij appel op 'derde wereld'

meedoen valt me best mee, het is zinvol: niet-weggooien is ook 'mijn' norm

kijk, dit festivalterrein oogt stukken properder

hé, m'n ecobeker geeft goed 'mondgevoel' en ook een mooie schuimkraag

je kunt er in knijpen, maar 't is steviger dan karton of wegwerpplastic

esthetische verwondering, beker als collectors item

ecobeker neem ik mee als tastbare festivaltrofee

ecobeker doneren in grijze regenpijp, "G3W doet de rest" / neemt zorg van me over
nog meer aandacht voor vrolijk vertoon en feel-good-beleving rond inzameling
ondersteun7E-picto_enlightenzich informerenvrolijk + knullig instructiefilmpje op facebook en G3W.be

ah, ja, ik las 't artikel in programmakrant van ManiFiesta

standje over het internationaal werk G3W

meertalige opdruk ecobeker

bierviltjes op tafeltjes geven me uitleg

www-bron voor meer info erbij

mondelinge toelichting door inzamelteams (meertalig)

milieuargument is impliciet gelaten (ballastboodschap)

ecobeker wordt professioneel gereinigd, na het festival
inspelen op 'doorvertelwaarde' van G3W-project, anderen ook vertellen over ervaring en nut (multipliereffect: doelgroep wordt zelf boodschapper)

visualiseren feedback via infografiek: bespaarde afvaltonnage en -kosten
ondersteun7E-picto_exemplifyvoorbeeld en vertrouwen krijgenG3W als gereputeerde, integere en vertrouwde afzender

Ik zie G3W elk jaar terug op ManiFiesta

ze werken met vrijwilligers, geen geld over de balk

communicatiemiddelen: sober, eenvoud, zonder opsmuk

beeldmateriaal demonstreert 't inlevergemak

aftersales-feedback: transparante opbrengstvermelding

je kunt het zelf nachecken op internet

festivalorganisatie ziet G3W als vertrouwde partner

ManiFiesta-logo op ecoglas bevordert priming
bij 'Main Stage-moment' (bijv. bij decorwisseling of pauze) terugkoppeling resultaat 2014 geven: visualiseren / voorbeeldresultaat "Wat G3W met uw € 2.362 kon realiseren" liefst via een testimonial

OVAM interesseren voor de vele sissende druppels die onze gloeiende planeet koelen

aanmelden voor milieu-award
ondersteun7E-picto_enablegemak ervarenmijn ijzer smeden als het heet is, hier en nu

alom zie ik propere inleverpunten

inleverpunt ('drankorgel') is tevens communicatiepunt

drankorgel behoeft geen instructie, snap je meteen

eenvoud, zelfs 'n kind kan beker in buis van 't drankorgel' laten glijden

schenken is
gemakkelijker (geen wachtrij) dan je borg innen

laagdrempeliger inleverfaciliteit voor donatie beker (t.o.v. iets meer moeite voor cashen van je statiegeld)

mobiele teams die je aanspreken

doelgedrag wordt facilitair bevoordeeld
drankorgels (inzamelen bekers) kunnen worden verfraaid.
motiveren7E-picto_enthuseenthousiast wordenappelleert aan synergie met mijn waarden/normen

althans op mijn milieubewustzijn en intentiegedrag

belonen goed gedrag via woord en gedrag

vrolijke uitdossing inzamelteams

ik blijf alert: m'n ecobeker behoudt G3W-info en zijn statiegeldwaarde t/m inlevermoment

mezelf bij G3W-stand aanmelden als bekerinzamelaar voor volgend jaar?
motiveren7E-picto_engagebetrokken zijnik doe ook mee: zien schenken doet schenken
de meesten doen hier trouwens mee, ik volg

ik zou me ook als vrijwilliger/inzamelaar kunnen aanmelden
'G3W-button of -pin' die bekerdonateurs kunnen dragen?

websitebezoek uitlokken
motiveren7E-picto_encourageaangemoedigd wordenik krijg persoonlijke feedback van G3W-vrijwilligers: dankjewel/graag gedaan

sociale druk elkaar aanmoedigen / groepsdruk krijgen of mede uitoefenen, hé, schiet nou op, daar moet je zijn.

bierviltjes op tafeltjes moedigen me aan

stimulans door mensen uit m'n eigen sociale kring

voorbeeldgedrag alom

de eenvoud van het project
dwingdruk voelen en zelfuitoefenendruk voelen en zelf uitoefenen

ik moet wel, glas en wegwerpbekers zijn hier niet

noodzaak tot onvrijwillige betaling statiegeld, nudging

wie dorst heeft moet euro voorschieten of niets drinken

groepsdruk meemaken van je peers/medebezoekers

"Joh, zeg, wat kan jou die ene euro nou schelen?"
subtiele aandrang op je morele plicht

captive audience: there is no alternative

ik oefen zelf ook groepsdruk uit op medebezoekers

vanaf 2015 is drempel hoger: terugkrijgen van je borg kan op slechts op 1 centraal punt


Op de bedrukking van de ecobeker zelf bleef het milieuargument achterwege
. De tekst zou anders te complex worden. De Frans/Nederlandse opdruk beslaat immers al bijna 50 lettergrepen die verwijzen naar de afzender en zo’n 20 naar de boodschap…bedrukking beker

 

 

Een punt dat de milieuwinst zou vergroten, de glazenreiniging goedkoper en de logistiek eenvoudiger, zou zijn als bezoekers hun beker tot het eind van de festivaldag blijven gebruiken / laten hervullen. Maar de aandachtsruimte die hiervoor nodig is zal ten koste gaan van de nog prille positieve ervaring van de bezoeker. Zijn of haar logistieke proces is daar fysiek en mentaal nog niet klaar voor, schatten we in. Het wordt wel indirect bevorderd door het aantal omwisselpunten in 2015 terug te brengen tot één plek op het festivalterrein.

In het boek staat vrijwel niets dat ik niet al wist.‘ Woorden van deze strekking deed communicatiewetenschapper Bert Pol bij de boekpresentatie in Gent. Nu mijn boek is beduimeld, zouden die woorden ook e-cover 7E-modelde mijne kunnen zijn. De toegevoegde waarde ervan zit ‘m in de ogenschijnlijke compleetheid van het model. Zeker, er valt te morren over details. Zo hebben visueel ingestelde mensen als ik er een hekel aan als tekstladders en andere beeldinformatie in een wisselende volgorde worden gepresenteerd. Een ander kritiekpunt is dat het boek uitgaat van de ‘eigen wereld’ waarin communicatiespecialisten zichzelf plaatsen: tegenover andere beleidsmakers en adviseurs. Selffulfilling prophecy zorgt er dan voor dat je je collega’s als ‘anders’ blijft betitelen, en dat je de afstand bevestigt in plaats van overbrugt. Ook Vlaams minister-president Bourgeois onderscheidt in zijn voorwoord beleid en communicatie. Voor mij is dat een twee-eenheid: want een recht of een plicht, een wet, straf, subsidie of belasting zónder communicatie bestaat niet. Beleid ís communicatie.

Binnenkort is het weer ManiFiesta in Bredene-aan-zee. Ook inspirerend voor niet-Belgen! Klimaatgoeroe Vandana Shiva uit India komt ook…

“Rein van Gisteren uit Hoeilaart deed op vraag van communicatiekragt.nl verslag van zijn zoektocht naar de praktische bruikbaarheid van het 7E-model en zag dat het ook goed bruikbaar is om een lopende sensibiliseringscampagne te evalueren.”