slim kiezen voor efficiënter beleid
keuze-optimalisatie

Mag ik een Team Keuze-architectuur?

Deze blog verscheen op 4 januari 2014 op de toekomst.be, het logboek van het project Visie en strategie Vlaamse overheidscommunicatie 2014-2020  Ik ga graag in op de idee die Patrick Vandenberghe in zijn uitgebreide “Onvolledige overzichten van trends en uitdagingen” naar voor schoof: de opportuniteit om nudging en keuze-architectuur in het nieuwe beleidsplan in te […]

7E-doorloop keuze-optimalisatie

Pleidooi voor een overheid die minder predikt en meer coacht

Deze blog verscheen op 4 januari 2014 op de toecomst.be, het logboek van het project Visie en strategie Vlaamse overheidscommunicatie 2014-2020. Om de kwaliteit van onze overheidscommunicatie te verbeteren, schuiven Fran Bambust en Machteld Weyts respectievelijke keuze-architectuur en Factor C als remedie naar voren. Twee opties waar ik volledig achter sta en die zekere betere […]